Lärare sökes till Svenska Skolan i Portland

Svenska Skolan i Portland söker 2 lärare till skolåret 2022-23. Läraren, i
samarbete med föräldrahjälp efter behov, undervisar barn i åldrarna 6-10 år med
fokus på svenska, både det skrivna och talade språket, och svenska traditioner
och kultur.

Klassen består av maximalt 12 barn.  Undervisningen hålls på
svenska och klassen möts normalt sett tre lördagar i månaden kl. 9.30-12.00 på
Augustana Lutheran Church (NE Irvington) i Portland. Eventuella ändringar till
schema utarbetas fortfarande inför hösten.

Vi söker en person som har svenska
som modersmål och dessutom gärna erfarenhet av att arbeta med barn i
skolmiljö. Skolåret börjar i september och avslutas i juni. Positionen är timsvis
avlönad. 

Svenska Skolan i Portland är en idéell förening verksam sedan 1997. Skolans
främsta syfte är att erbjuda individuellt anpassad undervisning i svenska till barn
från svensktalande familjer. De flesta elever kommer från ett tvåspråkigt hem
(dvs. både svenska och engelska talas i hemmet). Skolan arbetar också för att
utveckla elevernas intresse för Sverige samt svensk kultur och traditioner.
Utöver språkundervisning ägnar vi oss gärna åt sång, pyssel, lek, och bakning.
Vi ordnar friluftsdagar och har eget Luciatåg, mm.

Undervisningen ges av tre
anställda lärare samt lärarassistenter vid behov. Den övriga verksamheten sköts
av föräldrar på volontärbasis. Mer information finns på www.swedishschool.org. 
Vid intresse vänligen kontakta Jonna Rule, president@swedishschool.org.
Bifoga gärna CV.

Leave a Comment